Wielu użytkowników konopi (marihuany i/lub haszyszu) zgłaszając się na terapię ma wątpliwości co do jej celu. Wahają się pomiędzy zaprzestaniem używania a ograniczaniem używania. Niekiedy taka huśtawka decyzyjna może stanowić przeszkodę w szukaniu pomocy. Osoba używająca marihuany często zakłada, że zgłosi się na terapię dopiero wtedy, gdy ten dylemat co do jej celowości samodzielnie rozstrzygnie. Tymczasem niepewność i wahanie to naturalny stan gdy mamy podjąć ważną decyzję. Dlatego terapię w programie CANDIS prowadzi się w kilku etapach:

1. Terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany. Wielu użytkowników konopi chciałoby zmienić swój sposób używania, jednak wewnętrzny konflikt ?za i przeciw? stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego, głównie na początku terapii, pracuje się nad usunięciem takich wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.

2. Elementy terapii poznawczo-behawioralnej mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem marihuany. Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji o zaprzestaniu używania.

3. Techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania. Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

Program CANDIS oferowany jest obecnie również w wersji zdalnej (online), poprzez wideokomunikatory.

Skip to content