Nazywam się Jędrzej Maciuk. Jestem terapeutą uzależnień (certyfikat IP/0128/2009 oraz nr SP/0742/2012 Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii).

W roku 2001 r. jako wolontariusz Fundacji Hallelu Jah zacząłem pomagać osobom sięgającym od narkotyki (działania środowiskowe). W roku 2004 zaangażowałem się w działania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych przy ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu. Funkcjonował on nieprzerwanie do 2022 jako kameralna poradnia dla osób sięgających po środki psychoaktywne (od roku 2011 pod nowym adresem: ul. Katedralna 4). Obecnie poradnia działa w ramach Fundacji „Dom Wytchnienia”. Fanpage poradni: www.facebook.com/narkotyki.poradnia

W latach 2006-2009 współpracowałem ze Stowarzyszeniem JESTEM! (Młodzieżowy Klub Abstynenta – grupa spotkaniowa dla osób eksperymentujących z narkotykami). Od 2006 r. współpracuję z pracownią CULTURARTE (programy profilaktyczno-edukacyjne dla szkół). Od 2005 r. prowadzę internetowy punkt konsultacyjny dot. używania substancji psychoaktywnych (obecnie od adresem www.narkotyki.sos.pl). Byłem też założycielem i administratorem forum wsparcia www.poradnia.sos.pl

W 2000 roku ukończyłem Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia (Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS), natomiast w roku 2009 – szkolenie certyfikujące z zakresu terapii uzależnień (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku). W latach 2009-2011 współpracowałem z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od 2011 r. współprowadzę profilaktyczne działania środowiskowe typu streetworker w środowisku akademickim.

W pomoc osobom używającym marihuany angażuję się od 2003 roku, kiedy to utworzyłem w ramach wolontariatu stronę www.zielonemity.info.pl, oferując za jej pomocą początkowo wsparcie przez pocztę elektroniczną, a następnie także przez komunikatory internetowe, spotkania czatowe itp.

Od 2009 r. palaczom marihuany zgłaszającym się do poradni oferuję wsparcie indywidualne (poradnictwo i terapia). W kwietniu 2016 r. dołączyłem do grona 150 terapeutów wdrażających w Polsce program CANDIS. Prowadzę ten program również w formie sesji online, przez komunikatory internetowe z kamerką.

Skip to content