Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Skuteczność programu CANDIS w odniesieniu dla osób używających problemowo marihuany została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick?a i Millera oraz koncepcje behawioralno?poznawcze.

Dialog motywujący to bardziej filozofia pracy z pacjentem niż metoda terapii. W dialogu motywującym pacjent traktowany jest podmiotowo, a rola terapeuty polega na wzmocnieniu w pacjencie gotowości do zmiany oraz rozpoznaniu jego zasobów psychicznych i społecznych.

Metody behawioralno-poznawcze odwołują się do założenia, że w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych istotną rolę odgrywa proces uczenia się. Dlatego w terapii ważne jest aby osoba rozpoznała te mechanizmy, które w jej przypadku doprowadziły do uzależnienia od marihuany oraz nabyła umiejętności radzenia sobie z problemami w nowy sposób (nie wymagający sięgania po substancje psychoaktywne).

Skip to content