Nazywam się Jędrzej Maciuk. Jestem terapeutą uzależnień (certyfikat IP/0128/2009 oraz nr SP/0742/2012 Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii).

W roku 2001 r. jako wolontariusz Fundacji Hallelu Jah zacząłem pomagać osobom sięgającym od narkotyki (wolontaryjne działania środowiskowe). W roku 2004 zaangażowałem się w działania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych przy ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu. Obecnie funkcjonuje on jako kameralna poradnia dla osób sięgających po środki psychoaktywne (pod nowym adresem: ul. Katedralna 4), w której pracuję do dziś (fanpage poradni: www.facebook.com/narkotyki.poradnia).

W latach 2006-2009 współpracowałem ze Stowarzyszeniem JESTEM! (Młodzieżowy Klub Abstynenta - grupa spotkaniowa dla osób eksperymentujących z narkotykami). Od 2006 r. współpracuję z pracownią CULTURARTE (programy profilaktyczno-edukacyjne dla szkół). Od 2005 r. prowadzę internetowy punkt konsultacyjny dot. używania substancji psychoaktywnych (obecnie od adresem www.narkotyki.sos.pl). Jestem założycielem i administratorem forum wsparcia www.poradnia.sos.pl

W 2000 roku ukończyłem Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia (Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS), natomiast w roku 2009 - szkolenie certyfikujące z zakresu terapii uzależnień (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku). W latach 2009-2011 współpracowałem z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Od 2011 r. współprowadzę profilaktyczne działania środowiskowe typu streetworker w środowisku akademickim.

W pomoc osobom używającym marihuany angażuję się od 2003 roku, kiedy to utworzyłem w ramach wolontariatu stronę www.zielonemity.info.pl, oferując za jej pomocą początkowo wsparcie przez pocztę elektroniczną, a następnie także przez komunikatory internetowe, spotkania czatowe itp.

Od 2009 r. palaczom marihuany zgłaszającym się do poradni oferuję wsparcie indywidualne (poradnictwo i terapia).  W kwietniu 2016 r. dołączyłem do grona 150 terapeutów wdrażających w Polsce program CANDIS. Prowadzę ten program również w formie sesji online, przez komunikatory internetowe z kamerką.