• Rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem przetworów konopi (marihuana, haszysz)

  • Zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu

  • Dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia

  • Całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania marihuany

  • Pozostawanie w abstynencji  zapobiegających nawrotom

  • Nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych